UPVAN KUMAR

Marks : 89.6%

NISHANT SHARMA

Marks : 88.8%

NANDLAL PATEL

Marks : 87.6%

HIMANSHI SAXENA

Marks : 86.8%

VIVENDRA SINGH

Marks : 86.2%

SHIVAM SINGH KUSHWAHA

Marks : 83.6%

ARCHIT MAURYA

Marks : 81.2%

AANSHI MAURYA

Marks : 80%